Kámen

základní výtvarný prvek s nepřebernou škálou barev a tvarů. Skvělý na sluncem rozpálených místech, dlouho do noci sálající a lákající k posezení mezi mateřídouškou a levandulí. Tajemný ve stínu s jemnými lístky mechů a kapradin. Kvalitní instalace budou společníky generacím, zdánlivě neměnné, avšak s neuvěřitelnou vypovídací schopností. Ať už scenérie přírodního rázu s materiálem dostupným v našem okolí či luxusní importované solitery působící exoticky a výtvarně, vytvoří v zahradě stabilitu a harmonii.